Polski    English    

 
USŁUGI

DLA KLIENTÓW


MAPA SERWISU

POLITYKA PRYWATNOŚCI
DrogownictwoŚrodki chemiczne dla drogownictwa

Środki adhezyjne do asfaltów:

TERAMIN 14

ciekły środek adhezyjny do asfaltów drogowych

Teramin PA-4
modyfikator do produkcji mieszanek asfaltowych „na zimno”


Emulgatory:

CECABASE RT 945
dodatek do obniżeni temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych o około 30 – 40°C.
CECABASE RT BIO 10
pozwala na obniżenie temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych o około 30 – 40°C.
DINORAM S

emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych

DINORAM SL

ciekły emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych

EMULSAMINE L60

emulgator do produkcji kationowych emulsji bitumicznych

EMULSAMINE LZ

emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych

POLYRAM L80

emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych

POLYRAM L920

emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych

POLYRAM S

emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych

POLYRAM SL

emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych

STABIRAM MS 6
emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych

TERAMIN E-2/3

emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych


Inne:

ADDITIF V100

regulator lepkości w emulsjach asfaltowych

BUTONAL NS 175

środek do modyfikacji asfaltów

BUTONAL NX 4190

środek do modyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

TERAFLUX E

upłynniacz do asfaltów

SIKAISOL

piasek do oznaczania indeksu rozpadu emulsji asfaltowych

Aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych materiałów, proszę się zalogować.


Copyright © 2006 ICSO Chemical Production Sp. z o.o. Design by UNITRON Sp. z o.o.