Polski    English    

 
USŁUGI

DLA KLIENTÓW


MAPA SERWISU

POLITYKA PRYWATNOŚCI
O firmieICSO Chemical Production Spółka z o.o. powstała w roku 1992.

Od początku swej działalności spółka produkuje wyroby należące do dziedziny chemii organicznej. Ze względu na wielkość i specyfikę posiadanej bazy produkcyjnej, specjalizujemy się w małych i średnio tonażowych produktach, wymagających specjalistycznej aparatury i wysoko wykwalifikowanej kadry. Obecnie zatrudniamy 140 osób.

Współpraca z wiodącymi firmami zagranicznymi jak i krajowymi umożliwiła nam poszerzenie zakresu działania na rynku polskim oraz ekspansję na rynki zagraniczne.

Posiadamy długoletnie doświadczenie i jesteśmy liczącym się dostawcą:

 • Środków chemicznych dla nawozów sztucznych
 • Środków stosowanych przy produkcji kabli telekomunikacyjnych
 • Środków chemicznych dla drogownictwa
 • Produktów dla przemysłu samochodowego i lotniczego
 • Usług w zakresie etoksylacji i chlorometylowania

  Nasza aktywność zawsze ukierunkowana była na jakość i zadowolenie odbiorcy. Potwierdzeniem tego ciągle doskonalonego procesu jest wdrożenie w grudniu 2003 roku systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000, jako rozwinięcie posiadanego od grudnia 1997 roku systemu odpowiadającemu normie ISO 9002. Tak realizowana polityka jakości, pozwala na świadomy nadzór nad produkcją, jej rozwój i pełną realizację misji i strategii firmy.

  Zapraszamy do wykorzystania naszego doświadczenia i potencjału zarówno produkcyjnego jak i intelektualnego.

  Prezes zarządu

  Stanisław Pabiasz • Na terenie ICSO ChP stosowane są substancje niebezpieczne w ilościach, które kwalifikują nasz zakład do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 09 kwietnia 2002 roku - Dz.U. nr 58, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
  Substancje niebezpieczne wymienione w ww. rozporządzeniu, występujące w ICSO ChP
  w ilościach przekraczających kryterium ilościowe dla zakładów o dużym ryzyku to:
  tlenek etylenu , tlenek propylenu, 4,4-metyleno bis (2-chloroanilina).

  Ponadto w ICSO ChP stosowane są substancje niebezpieczne takie jak: chlorek metylu,
  n-butanol, metanol i diizocyjanian toluilenu, które są wymienione ww. rozporządzeniu, jednak ich ilości nie przekraczają progu decydującego o zaliczeniu zakładu do zakładów o dużym ryzyku awarii przemysłowej.
  Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska przedstawiamy informacje dot. zagrożeń związanych z działalnością ICSO ChP sp. z o.o.


  Copyright © 2006 ICSO Chemical Production Sp. z o.o. Design by UNITRON Sp. z o.o.