Polski    English    

 
USŁUGI

DLA KLIENTÓW


MAPA SERWISU

POLITYKA PRYWATNOŚCI
PoliuretanyTo grupa tworzyw stosowanych w wielu gałęziach przemysłu. W zależności od doboru surowców podstawowych i dodatków modyfikujących otrzymuje się materiały o zróżnicowanych parametrach. Najbardziej znane rodzaje poliuretanów to pianki, elastomery, lakiery oraz kleje.

Wydział Poliuretanów ICSO Chemical Production od wielu lat specjalizujący się w dziedzinie tworzyw poliuretanowych prowadzi syntezę niektórych półproduktów do systemów poliuretanowych, oferuje gotowe systemy do różnych zastosowań a także może wykonać krótkie serie wybranych wyrobów.

Obecnie, obok wyrobów przygotowywanych na specjalne zamówienie, mamy w stałej ofercie następujące produkty:

Lakiery ochronne:

Poliurekol-32 E

rozpuszczalnikowa powłoka do ochrony betonu, drewna i stali przed działaniem agresywnych środowisk.

Poliurekol- 32 Z

jednoskładnikowy lakier do ochrony izolacji z pianek PUR przed działaniem warunków atmosferycznych i światła słonecznego.

Izopur D-20

do ochrony izolacji z pianek PUR przed działaniem warunków atmosferycznych i światła słonecznego.Masy zalewowe

IZOPUR MG
Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa elektroizolacyjna masa zalewowa przeznaczona głównie do wypełniania muf przelotowych i rozgałęźnych wykonywanych na górniczych kablach elektroenergetycznych i przewodach oponowych na napięcie znamionowe nie przekraczające 3,6/6 kV.
Może być także stosowana do zalewania (hermetyzacji) urządzeń elektronicznych i elektrycznych oraz wykonywania izolatorów i przepustów w urządzeniach elektrycznych przeznaczonych do pracy w warunkach dużej wilgotności.Systemy do otrzymywania pianek:

Izopur DN

do otrzymywania dźwiękochłonnej pianki półelastycznej.

Izopur W

do wylewania uszczelek z pianki półelastycznej.

Izopur W/K

do wylewania uszczelek z pianki półelastycznej.
Prepolimery izocyjanianowe:

Prepolimery są półproduktami do otrzymywania rozmaitych wyrobów poliuretanowych takich jak lite elastomery (części maszyn), powłoki i wykładziny, kity itp. Otrzymuje się je w wyniku reakcji izocyjanianów z różnymi poliolami (najczęściej z diolami).
Jesteśmy w stanie produkować prepolimery na izocyjanianach typu : TDI, IPDI, ciekły “pure” MDI i różnych poliolach takich jak : PPG, PTMG i polestry. Zawartość grup NCO może być w granicach 4 – 20 [%].

Prepolimer P-6

półprodukt do otrzymywania elastomerów uretanowychInne:

Alfapur Polyol RZ-3321

składnik A do otrzymywania sztywnych pianek poliuretanowych termoizolacyjnych niskiej gęstości.

Izocyjanian typu MDI

składnik B do systemów poliuretanowych

Aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych materiałów, proszę się zalogować.


Copyright © 2006 ICSO Chemical Production Sp. z o.o. Design by UNITRON Sp. z o.o.