Polski    English    

 
USŁUGI

DLA KLIENTÓW


MAPA SERWISU

POLITYKA PRYWATNOŚCIProdukty od a do zADDITIF V100
regulator lepkości w emulsjach asfaltowych
ALFAPUR POLYOL RZ-3321
składnik A do otrzymywania sztywnych pianek poliuretanowych termoizolacyjnych niskiej gęstości
ANPOL
ciekły środek antyzbrylający do nawozów fosforowych
BIKANOL B-2,3
rozpuszczalnik;
środek wspomagający w procesie flotacji rud miedzi

BUTONAL NS 175
środek do modyfikacji asfaltów
BUTONAL NX 4190
środek do modyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
CECABASE RT 945
środek obniżający temperaturę produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
CECABASE RT BIO 10
Środek obniżający tempperaturę produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
CUPROL-S
środek stosowany w procesach plastycznej obróbki metali kolorowych
DINORAM S
emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych
DINORAM SLB
ciekły emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych
ELDAN M/EG
środek natłuszczająco - zagęszczający do ciekłych wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków
EMULSAMINE L60
emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych
INSTAR AS
środek wspomagający proces sedymentacji i filtracji, środek zagęszczający do roztworów wodnych i emulsji
INSTAR NS
środek wspomagający proces sedymentacji i filtracji, środek zagęszczający do roztworów wodnych i emulsji
IZOPUR D-20
do ochrony izolacji z pianek PUR przed działaniem warunków atmosferycznych i światła słonecznego
IZOPUR DN
do otrzymywania dźwiękochłonnej pianki półelastycznej
IZOPUR MG
elektroizolacyjna masa do zalewania muf kablowych (na napięcie do 6 kV)
IZOPUR W
do wylewania uszczelek z pianki półelastycznej
IZOPUR W/K
do wylewania uszczelek z pianki półelastycznej
KAMIN K
anodowo-katodowy inhibitor korozji do trawienia nisko i wysoko węglowych stali w kwasie siarkowym lub solnym oraz mosiądzu w środowisku kwasu siarkowego.
Kaminoks CD-5
środek o działaniu antyelektrostatycznym i zmiękczającym do produkcji ciekłych wyrobów chemii gospodarczej. Stosowany jako solubilizator w preparatach zawierających niejonowe środki powierzchniowo czynne, oraz dużą zawartość elektrolitów.


KAMOKS R11-70
składniki szamponów, płynów kąpielowych, płynów do mycia naczyń, preparatów do pielęgnacji włosów, kremów, balsamów do ciała itp.


STRUKTOL SB 415
Środek przeciwpieniący stosowany w przemyśle spożywczym
MARWIT SU-4
środek pomocniczy w wierceniach geologicznych, dyspergator, środek obniżający emisję formaldehydu z tworzyw mocznikowo-formaldehydowych, składnik bezolejowych kąpieli hartujących
MOPOL
środek antyzbrylający do mocznika
MOPOL H
środek antyzbrylający do mocznika
PETROŻEL WPC-8
środek do hydrofobowego, wzdłużnego uszczelniania kabli telekomunikacyjnych
PETROŻEL WPC-8/L
środek do hydrofobowego, wzdłużnego uszczelniania kabli telekomunikacyjnych
PŁYN BS
środek zapobiegający zamarzaniu kopalin w okresie zimowym
PŁYN HAMULCOWY DOT-3
do układów hamulcowych pojazdów silnikowych
PŁYN HAMULCOWY DOT-4
do układów hamulcowych pojazdów silnikowych
POLIUREKOL-32 E
rozpuszczalnikowa powłoka do ochrony betonu, drewna, stali przed działaniem agresywnych środowisk, płyt azbestowo-cementowych przed uwalnianiem szkodliwych włókien
POLIUREKOL- 32 Z
rozpuszczalnikowa powłoka do ochrony betonu, drewna, stali przed działaniem agresywnych środowisk, płyt azbestowo-cementowych przed uwalnianiem szkodliwych włókien
POLYRAM L80
emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych
POLYRAM L920
emulgator do produkcji wolnorozpadowych kationowych emulsji asfaltowych
POLYRAM S
emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych
POLYRAM SL
emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych
PREPOLIMER P-6
półprodukt do otrzymywania elastomerów uretanowych
PROFIKS 40
niskoformaldehydowy środek do utrwalania wybarwień włókien barwnikami bezpośrednimi, siarkowymi i reaktywnymi
SIKAISOL
piasek do oznaczania indeksu rozpadu emulsji asfaltowych
SORBENT ZSA -09
wysoce selektywny absorbent SO2 w procesach odsiarczania gazów
STABIRAM MS 6
emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych
Struktol SB 1110 B
Środek przeciwpieniący stosowany na etapie transportu, mycia, krojenia ziemniaków w produkcji skrobi ziemniaczanej, chrupek ziemniaczanych i frytek.
STRUKTOL SB 2032
Środek przeciw pienny stosowany w biologicznych oczyszczalniach przerabiających ścieki komunalne, przemysłowe i mieszane.
STRUKTOL SB 2020
środek przeciwpieniący dla przemysłu cukrowniczego przeznaczony do wód spławiakowych. Skutecznie likwiduje pianę w oczyszczalniach ścieków komunalnych.
STRUKTOL SB 2086AB
środek przeciwpieniący stosowany na etapie transportu, mycia, krojenia ziemniaków w produkcji skrobi ziemniaczanej, chrupek ziemniaczanych i frytek
STRUKTOL J 600
środek przeciwpieniący do produkcji drożdży
SULFOBURSZTYNIAN N-5
anionowy środek powierzchniowo czynny, ze względu na niską biodegradację nie może być składnikiem detergentów
TERAFLUX E
upłynniacz do asfaltów
TERAMIN 14
ciekły środek adhezyjny do asfaltów drogowych
TERAMIN E-2/3
emulgator do produkcji kationowych emulsji asfaltowych


TERAMIN PA-4
modyfikator do produkcji mieszanek asfaltowych „na zimno”
Aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych materiałów, proszę się zalogować.


Copyright © 2006 ICSO Chemical Production Sp. z o.o. Design by UNITRON Sp. z o.o.