Polski    English    

 
USŁUGI

DLA KLIENTÓW


MAPA SERWISU

POLITYKA PRYWATNOŚCI
System jakościW dobie globalizacji jakość stała się celem strategicznym przedsiębiorstw w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej na rynku, a rozumienie jej jako stopnia zadowolenia klienta otworzyło wielu firmom drogę do sukcesu.

Zarząd ICSO Chemical Production od początku istnienia Spółki, duży nacisk kładł na sterowanie jakością w Firmie i budowę systemu jakości mającego zagwarantować poprawę jakości naszych produktów.

ICSO Chemical Production Sp. z o.o. pierwszy certyfikat zgodności systemu jakości z wymaganiami normy ISO 9002 uzyskała w 1997 rok z rąk przedstawiciela firmy BVQI. Nowy certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2008 otrzymaliśmy w 2009 roku.

Zakres obecnego certyfikatu systemu jakości obejmuje produkcję i sprzedaż produktów chemicznych dla różnych gałęzi przemysłu oraz świadczenie usług produkcyjnych.

Po latach funkcjonowania systemu jakości w naszej Firmie możemy powiedzieć, że sprawnie działający i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością daje Kierownictwu i całej załodze poczucie odpowiedzialności za jakość, a u naszych klientów tworzy zaufanie co do tego, że wyrób i usługa przez nas oferowane spełniają ustalone wymagania jakościowe.

Dodatkowo w 2012 roku otrzymaliśmy certyfikat dotyczący standardu GMP+B2 (2010) w zakresie produkcji dodatków paszowych

Copyright © 2006 ICSO Chemical Production Sp. z o.o. Design by UNITRON Sp. z o.o.